jueves, 30 de agosto de 2018

Actividades setembro a novembro 2018

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Transcorridos xa 9 meses dende o inicio do Programa, estamos a planificar o último trimestre, coa a actividade a desenvolver durante setembro, outubro e novembro.

Temos por diante 3 meses intensos, nos que seguirá habendo un pouco de todo: obradoiros, cursos transversais, charlas informativas, formación específica, prácticas en empresas, prospección e intermediación...e, por suposto, seguiremos coas titorías individuais nas que os participantes poderán planificar e completar o seu Itinerario Personalizado de Inserción.

Os cursos, obradoiros e charlas previstos son os seguintes:

Obradoiros: 
    - Comunicación, marca persoal, “elevator pitch” (5 horas) - 2 Edicións
    - "Lego Serious Play" para o traballo de habilidades sociais para a busca de emprego" (5 horas)
    - Obradoiro de "Mindfulness" (2 horas)- 2 Edicións
    - Entrevistas de traballo e procesos de selección (5 horas)
    - Obradoiro de "Autoemprego" (4 horas)

Cursos transversais:
    - Inglés medio. Atención ao público (60 horas)
    - Coaching e técnicas de motivación para a busca de emprego (25 horas) - 2 Edicións

Formación homologada:
    - Manexo de Plataformas Elevadoras de Persoal (20 horas)


Formación específica:
    - Itinerario Comercio / Loxística - Parte específica comercio (2ª edición) (35 horas + 60 horas prácticas non laborais)
    - Monitor de transporte e comedor escolar (60 horas teóricas + 20 horas prácticas non laborais)

Charlas informativas:
    - Rede EURES
    - As Empresas de Traballo Temporal.
    - Presentación empresas

Informaremos das datas e horarios a medida que se vaian confirmando.

RESULTADOS DE INSERCIÓN

A falta do último trimestre, actualmente atópanse traballando 38 participantes, o que supón un 44,7% do total. Máis ao longo do Programa xa tiveron algún contrato 46 participantes, é dicir, o 55% dos mesmos.

lunes, 19 de febrero de 2018

Inicio dos primeiros obradoiros para a procura activa de emprego

Neste mes de febreiro estamos a comezar a actividade formativa do Programa Integrado.
Os primeiros obradoiros son os relativos a procura activa de emprego, e comezamos cunha primeira edición de cada un deles, que serán:
 • Venres 16 de febreiro (9-14 hs.): Recursos e ferramentas para a procura de emprego (CV, carta, correo-e, portais de emprego, autocandidatura, redes sociais, apps...)
 • Xoves 22 de febreiro (10-13 hs.)Competencias e habilidades sociolaborais para a procura de emprego (autocoñecemento, obxectivo profesional, habilidades....)
 • Mércores 28 de febreiro (9-14 hs.)Obradoiro de procesos de selección.
Estas accións programaranse con carácter continuo xa que as prazas por curso son limitadas. É dicir, imos facer máis edicións para que todos os participantes podan asistir, sendo as seguintes xa no próximo mes de marzo. Informaremos das datas e horarios nos vindeiros días.

Tamén estamos xa a planificar a formación transversal e a formación específica para o emprego. A formación específica estrutúrase en itinerarios sectoriais, con cursos específicos, prácticas non laborais e cursos complementarios, que serán os seguintes:
 •  Itinerario de comercio/loxística.
 •  Itinerario de actividades para a mocidade.
 •  Itinerario de servizos.
Ademáis contamos coa plataforma de formación on line, na que os participantes poden escoller entre centos de cursos de todas as familias profesionais, de forma que podan ir complementando o seu itinerario, e mesmo, ter máis flexibilidade para a realización das accións, tanto en horarios como en tempo, coa vantaxe de poder facelas dende a casa, facilitando a conciliación. 

viernes, 26 de enero de 2018

INICIO DO PIE INSERAMES BRION X

Comeza unha nova edición do Programa Integrado Inserames-Brión. Xa imos polo X Programa, e nesta ocasión volve a ter unha duración de 12 meses, dende o pasado 1 de decembro ata o 30 de novembro de 2018.

O Programa segue a ser unha iniciativa conxunta dos Concellos de Ames e Brión ao abeiro da ORDE do 11 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2017 e 2018 (DOG de 19 de xullo de 2017).

Ao longo do pasado mes de decembro estivemos completando o proceso de selección dos 85 participantes no Programa, cos candidatos remitidos pola oficina de emprego. Os requisitos que deben cumprir nesta edición son: estar inscritos como demandantes de emprego e ser menores de 30 anos. Ademáis, o 70% deberán ter unha formación rematada máxima de Bacharelato, mentres que as restantes prazas poden estar cubertas por participantes con calquera titulación.

Ao mesmo tempo iniciamos a primeira rolda de titorías de orientación (entrevistas de acollida e diagnóstico) , na que imos coñecendo aos participantes, o seu perfil formativo e profesional, as súas expectativas, e establecendo dacordo con cada un, os primeiros pasos a dar no seu itinerario de inserción.
O obxectivo prioritario do Programa Integrado é que, co desenvolvemento das diferentes actividades que cada participante acorde realizar cos titores, mellore a súa empregabilidade para acadar un posto traballo o antes posible.

Qué actividades se van a desenvolver? 
 • Información, orientación e asesoramento – Titorías individuais para levar a cabo o Itinerario Personalizado de Inserción de cada participante, e dicir, asesoramento e acompañamento permanente no proceso de procura de emprego.

 • Formación transversal – Novas tecnoloxías, idiomas, prevención de riscos, manipulador de alimentos, obradoiros para a busca activa de emprego, etc.

 • Formación en habilidades sociais e coaching e motivación para a procura de emprego, tanto por conta propia como allea.

 • Obradoiros de habilidades sociolaborais e de entrevistas

 • Fomento da capacidade emprendedora

 • Prospección empresarial.

 • Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes.

 • Formación para o emprego

 • Prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia, preferentemente, co contido teórico práctico das accións formativas.
   
 • Talleres sobre mobilidade laboral
 Nas próximas semanas iremos informando sobre os calendarios das actividades.

 

martes, 20 de junio de 2017

Resumo de actividade do Programa

O Programa Integrado InserAmes Brión IX, atópase xa na última fase de actividade, na que intensificaremos a prospección de empresas e a intermediación laboral co tecido empresarial da nosa contorna para acadar a maior inserción laboral posible dos participantes, obxectivo principal do Programa. 
A día de hoxe levamos acadada unha inserción de mais do 50% (por encima do obxectivo fixado inicialmente do 40%), é dicir, 31 mozos participantes están a traballar neste momento, ou ben tiveron unha oportunidade laboral desde que se iniciou o programa no pasado mes de setembro.

En canto á actividade formativa, nos últimos meses, desenvolvéronse no Centro de Formación e Emprego do Concello os cursos de "Manexo de Plataforma Elevadora Móbil de Personal-PEMP", cunha duración de 20 horas, o curso de "Monitor de transporte e comedor escolar" (60 horas teóricas e 20 horas prácticas), e o de "Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais" (80 horas de formación e 50 horas prácticas).No próximo mes de xullo terá lugar o curso de "Inglés Medio", orientado á atención ao cliente, cunha duración de 40 horas.  

Este mes, ademais, remataron as prácticas non laborais dos cursos de "Monitor de comedor escolar" e de "Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais". 
No primeiro caso, as sete alumnas fixeron as súas prácticas nos comedores escolares dos colexios e garderías dos centros públicos situados no Concello de Ames. 
No caso do curso de Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais, un total de 9 alumnos/as veñen de facer as súas estancias de prácticas en diferentes empresas da nosa contorna. 
As prácticas non laborais son unha das actividades máis importantes do Programa, xa que supoñen un achegamento á realidade empresarial e laboral para os mozos/as desempregados/as. A través da estadía nas empresas poden poñer en práctica os coñecementos acadados coa formación teórica e achegarse ao entorno de traballo dun xeito real. As prácticas, en moitos casos, supoñen para eles unha oportunidade de inserción laboral que doutro xeito non se acadaría, xa que hai moitas ofertas que xa non chegan a ser publicitadas no mercado de traballo. 
lunes, 13 de marzo de 2017

Formación 2017


Estamos iniciando o mes de marzo e a partires da segunda quincena daremos comezo a actividade formativa específica para o 2017, ata o remate do Programa no mes de agosto.

Ata o momento, dende xaneiro, impartíronse algúns dos cursos programados a finais do ano pasado, como é o caso de "Inglés básico" e "Habilidades sociais para o emprego. Coaching e motivación para a procura de emprego", os dous con moi boa aceptación e valoración polos participantes que asistiron.

FORMACIÓN PARA A PROCURA DE EMPREGO

Do mesmo xeito, levamos a cabo os tres primeiros obradoiros de este ano orientados á procura activa de emprego: o primeiro foi o de "Entrevistas de traballo e procesos de selección" e os seguintes, dúas edicións de "Elaboración de CV  e procura de emprego por Internet".

A obxectivo destes obradoiros é que os participantes no Programa incorporen no seu "Itinerario Personalizado de Inserción" as ferramentas e recursos necesarios para mellorar a súa busca activa de emprego, de xeito que lles permitan aumentar as posibilidades de atopar un posto de traballo ("empregabilidade").
Seguiremos programando nos vindeiros meses novas edicións dos xa impartidos, para que a maioría de participantes podan asistir, así como algún outro máis, como por exemplo, o de "Marca persoal. Uso das redes sociais para a procura de emprego" e os destinados aos interesados no Autoemprego.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
No que respecta a cursos específicos, orientados a postos de traballo concretos, a programación de 2017 será a seguinte:

"Auxiliar sección produtos frescos - Pescadería" (60 horas + 25 horas prácticas)
"Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais" (80 horas + 50 horas prácticas)
"Monitor de transporte e comedor escolar" (60 horas + 20 horas prácticas), complementado co de "1º auxilios en educación infantil" (20 horas)
"Manexo de plataforma elevadora" (20 horas)

Os 3 primeiros incorporan a realización de prácticas non laborais en empresas da contorna. 

"Manexo de plataforma elevadora" trátase dun curso homologado (Norma UNE 58923) e capacita aos participantes que o superen no manexo das dúas modalidades de plataformas elevadoras: plataforma articulada ou telescópica e plataforma de tixera.

FORMACIÓN TRANSVERSAL
Do mesmo xeito, e como "continuación" ao curso de "Inglés básico" impartido en xaneiro, programaremos un curso de "Inglés medio. Atención ao público" (40 horas).

E a FORMACIÓN ON LINE, a través dos cursos dispoñibles na plataforma de teleformación, onde cada participante pode ir realizando ao seu ritmo os que lle interesen e sirvan como complemento ao seu perfil profesional. 

Ao mesmo tempo, seguimos coas titorías individuais, cos contactos coas empresas (prospección e intermediación), co asesoramento para o autoemprego para os interesados, así como facilitando información e axuda noutros procesos (acreditación de competencias profesionais, competencias clave, etc.)