martes, 29 de decembro de 2015

Charla sobre a preparación das Competencias Clave

E para despedir o ano, esta mañá, Sandra Pedrares, da empresa AMES FORMACION, impartiu unha pequena charla sobre o siginificado das competencias clave, para que habilitan, cales son os requisitos de acceso, os tipos de probas que se realizan, ... 

 En definitiva, o obxectivo da charla foi aclarar moitas dúbidas acerca das competencias clave e súa diferenza coa formación regrada, dos certificados de profesionalidades, e motivar aos alumnos e alumnas para que se presenten á convocatoria deste ano das competencias clave de Nivel 2, a través do curso preparatorio que realizaremos no marco do Programa InserAmes Brión VIII, de cara os meses de marzo e abril, dependendo da data oficial do exame da Xunta de Galicia. Se precisas mais información sobre as Competencias Clave podes consultar o seguinte enlace: 

Iremos informando ao longo do 2016 sobre a convocatoria e as datas do curso preparatorio que imos poñer en marcha.

luns, 21 de decembro de 2015

Formación en decembro

Xa estamos en decembro, e seguimos coa programación de cursos correspondentes 2015.

Neste final de ano os cursos que se están a realizar son os seguintes:

- "Técnicas básicas de produción téxtil: ensamblaxe de prendas de vestir": este curso, xa iniciado en novembro, continúa coa formación teórico-práctica, parte da cal xa se desenvolve na empresa TEXDOBRA, S.L. No mes de xaneiro de 2016 darán comezo as prácticas non laborais na mesma empresa.

- O pasado día 3, impartiuse unha nova edición do curso de "Manipulador de alimentos", homologado según a normativa vixente.

- Do 9 ao 18 levouse a cabo o de "Inglés básico", no que se iniciou aos participantes na lingua inglesa. Este curso terá unha contiuación co de "Inglés intermedio: atención ao público", que se levará a cabo no mes de xaneiro.

- Por último, deu comezo "Prevención de riscos laborais. Nivel básico", tamén homologado. Este curso impártese en modalidade mixta, con dúas sesións presenciais (o día de inicio e o día de remate), facendo o resto os alumnos por teleformación a través dunha plataforma web, ou ben a distancia, con material didáctico que se lles facilita ao principio do curso.

xoves, 17 de decembro de 2015

As Prácticas Non Laborais no Programa Integrado

Qué son as Prácticas Non Laborais?

Ao longo das anteriores edicións do Programa Integrado para o Emprego Inserames-Brión, unha das actividades que se amosou como máis efectiva na consecución dos obxectivos de inserción, foi a realización de prácticas non laborais nos centros de traballo.

As prácticas son un complemento fundamental nos cursos de formación específica de carácter profesional, xa que é o momento no que os alumnos poden poñer en práctica o aprendido na parte formativa.
Por outra banda, constitúen un contacto directo co mundo laboral (o primeiro para moitos deles), o que lles da unha visión real dos diferentes aspectos do mesmo: desempeño das tarefas, relación cos compañeiros, relación cos superiores, cumprimento de obrigas (puntualidade, seguridade no traballo...)
Pola banda das empresas, as prácticas facilitan o coñecemento no posto de traballo de potenciais candidatos para unha futura contratación, cunha referencia directa do seu desempeño, responsabilidade, actitude e aptitudes. 


As Prácticas Non Laborais no Inserames-Brión VIII

Atopámonos a metade de decembro e estamos rematando a primeira fase de formación e prácticas no Programa Integrado.

Como xa contabamos na entrada anterior, neste mes estanse a desenvolver as prácticas non laborais, tanto do curso de "Operacións auxiliares de almacén" como do de "Operacións auxiliares de comercio".

As correspondentes ao curso de "Operacións auxiliares de comercio", xa remataron a principios de mes. Completaron o seu período de prácticas (60 horas) un total de 15 alumnos, que desenvolveron a actividade en centros de traballo de dous sectores: supermercados/hipermercados e comercio téxtil. Colaboraron un total de 5 empresas en 7 centros de traballo diferentes.

En xeral, a experiencia foi positiva. De feito, a partires das prácticas producíronse dúas insercións: a dous dos participantes as empresas fixéronlle contratos laborais para os próximos meses. 

Por outra banda, estanse a desenvolver as prácticas non laborais do curso de "Operacións auxiliares de almacén", cunha duración de 80 horas.
Neste caso están a realiza-las prácticas 17 alumnos. Desenvólvenas distribuídos en 6 empresas dos sectores seguintes: supermercados/hipermercados, comercio téxtil, bricolaxe e industria láctea.

Polo tanto, ao longo deste primeiro bloque de cursos, terán pasado por diferentes empresas e sectores un total de 32 alumnos coa realización de prácticas, completando unha formación teórico-práctica previa. Esta experiencia, aínda que "non laboral" (non implica contrato nin salario) como se indica sempre, xa a poden incorporar ao itinerario que están a realizar no Programa, así como ao seu Currículum Vitae, para posteriormente levar a cabo unha busca activa de emprego.

Co próximo remate das prácticas destes primeiros cursos, e ao achegarse as datas de especial carga de actividade polo Nadal e a continuación as rebaixas de Xaneiro, dende o Programa confiamos en que algún dos alumnos teñan continuidade e consigan un contrato de traballo.

E nos seguiremos traballando no 2016 para que todos melloren a súa empregabilidade.


martes, 17 de novembro de 2015

Cursos e actividades en Novembro

Iniciamos o mes de novembro cargados de actividade, continuando cos cursos que comezaron en outubro de "Operacións auxiliares de comercio" e de "Operacións auxiliares de almacén".
 
Alumnos e docente do curso de "Comunicación"
Na primeira semana do mes impartiuse o curso de "Comunicación e habilidades sociais. Coaching e técnicas de motivación para a procura de emprego", no que a docente, Susana, traballou durante 4 días diversos aspectos (individuais e colectivos) do proceso de procura de emprego, tendo en conta os factores persoais e profesionais dos participantes. 

 
Tamén deu comezo "Técnicas básicas de produción téxtil: ensamblaxe de prendas de vestir", curso que se imparte en colaboración coa empresa TEXDOBRA, S.L., radicada no concello de Ames. Os alumnos deste curso terán un período de formación teórico-práctica, que xa está en marcha, no centro de formación e emprego do Concello de Ames, en Aldenova, para a continuación seguir coa súa formación e posteriormente o período de prácticas non laborais nas instalacións da empresa en Lapido (Ames). Este curso ten unha duración de 200 horas teórico-prácticas e 100 horas de prácticas non laboais.

En canto ao curso de "Operacións auxiliares de comercio", finalizou o período de formación e comezaron o 16/11/15 as prácticas non laborais en empresas da contorna, de diversos sectores (téxtil, supermercados...). Durante aproximadamente dúas semanas os alumnos desenvolverán as tarefas propias de operativa de caixa, reposición, atención ao cliente, etc. nun ambiente de traballo real, o que lles permite desenvolver os coñecementos adquiridos no curso, e por outra banda, serve ás empresas para ver e "probar" candidatos formados, nos postos de traballo reais.Visita e actividade práctica - CC As Cancelas
Na última semana de formación teórico-práctica os alumnos fixeron unha visita didáctica ao Centro Comercial As Cancelas, onde desenvolveron ao longo dunha mañá diversas actividades prácticas propostas por Julio, o docente do curso, experiencia que resultou moi proveitosa. Os alumnos visitaron tendas e locais de diferentes sectores, cubriron fichas de diversos aspectos, e observaron funcións que terán realizarán no seu período de prácticas. 

Por último, o curso de "Operacións auxiliares de almacén", está rematando a súa parte formativa, que finaliza coa impartición do módulo de "Operario de carretilla elevadora", tanto da parte teórica como as correspondentes prácticas coa carretilla, e que homologa aos participantes que o superen. 
A continuación, os alumnos realizarán as prácticas non laborais en diversas empresas, ao igual que os do curso de "Operacións auxiliares de comercio".
 
Simultáneamente á formación seguimos cos itinerarios personalizados de inserción (titorías), a prospección de empresas (de momento, centrada nas prácticas non laborais), a intermediación laboral, etc.

Seguiremos contando...
 

luns, 26 de outubro de 2015

Formación para o emprego no Programa InserAmes Brión


Neste mes de outubro demos comezo no Programa Integrado a formación para o emprego correspondente a 2015.
Xa se impartiron obradoiros transversais dunha xornada e deron comezo tamén cursos profesionais, que incorporan prácticas non laborais.


Os obradoiros impartidos ata o de agora foron o de "Elaboración de CV. A procura de emprego por Internet" e o de "A entrevista de traballo. Os procesos de selección". Cada un deles desenvolveuse durante unha mañá, cunha duración de 5 horas.

Nos dous obradoiros traballouse cunha metodoloxía de carácter moi práctico, facilitando aos participantes os conceptos básicos imprescindibles, para a continuación facer exercicios, simulacións, supostos, etc.
A asistencia foi de 12 alumnos/as no de "Entrevistas de traballo" e de 15 no de "Elaboración de CV".

Con estes obradoiros preténdese que os participantes traballen as súas capacidades de cara ao seu propio proceso de procura de emprego; coméntanse procesos de selección reais, trabállase o CV, a carta de presentación, a forma de remitilos, danse de alta en portais de emprego, en bolsas de traballo, inscríbense en ofertas...en definitiva, practican sobre situacións reais do proceso de procura de emprego.
Obradoiro de entrevistas de traballo
e procesos de selección


Ademáis impartiuse o curso de "Manipulador de alimentos", de 5 horas de  duración, homologado para obter a  acreditación correspondente. Neste curso  participaron 14 alumnos/as.

Formación específica

Por outra banda, deron comezo os dous primeiros cursos de formación específica, orientada á capacitación para desenvolver postos de traballo concretos.

O pasado mércores 21/10 deu comezo o curso de "Operacións auxiliares de almacén", no que participan 18 alumnos/as. O curso ten unha duración de 120 horas de formación e 80 horas de prácticas non laborais en centros de traballo.
Curso de "Operacións auxiliares de almacén"
Dentro dos contidos do curso, inclúese un módulo de "Operario de carreta elevadora", de 20 horas de duración, que homologa para o seu manexo aos alumnos que o superen.

E o luns 26/10 iniciouse o curso de "Operacións auxiliares de comercio", tamén con 18 alumnos/as. A duración é de 70 horas de formación e 60 de prácticas non laborais.
Este curso incorpora un módulo de "Manipulador de alimentos", de 5 horas de duración, que acredita como tal aos alumnos/as que o aproben.

Dentro da formación prevista para os meses restantes de 2015, quedan pendentes de inicio os seguintes cursos:

  • "Marca persoal. Uso das redes sociais para a procura de emprego (5 horas)".
  • "Comunicación e habilidades sociais. Coaching e técnicas de motivación para a busca de emprego (20 horas)".
  • "Técnicas básicas de produción téxtil: ensamblaxe de prendas de vestir (200 horas + 100 horas pnl)". 
  • "Manipulador de alimentos (5 horas)".
  • "Prevención de Riscos Laborais. Nivel Básico (Formación mixta (distancia-presencial) 60 horas)". 
  • "Inglés básico (40 horas)".

Ademáis da formación continuamos coas titorías individuais, intermediación, e as restantes actividades do Programa.
luns, 28 de setembro de 2015

Comeza o Programa Integrado Inserames-Brión VIII

O pasado día 1 de setembro deu comezo oficialmente a oitava edición do Programa Integrado Inserames-Brión 2015-2016 que desenvolven conxuntamente os Concellos de Ames e Brión ao abeiro da ORDE do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2015 e 2016 (DOGA de 16 de xaneiro de 2015).

Nesta edición o Programa ten unha duración de 12 meses, rematando o 31 de agosto de 2016.
Ao longo deste mes de setembro estivemos completando o proceso de selección dos 80 participantes no Programa, cos candidatos remitidos pola oficina de emprego, e que nesta edición deben cumprir os requisitos de ser menores de 30 anos e cunha formación rematada máxima de Bachareleto.
Ao mesmo tempo iniciamos a primeira rolda de entrevistas de orientación, na que imos coñecendo aos participantes, o seu perfil formativo e profesional, as súas expectativas, e establecendo dacordo con cada un, os primeiros pasos a dar.

O obxectivo prioritario do Programa Integrado é axudar ós participantes a acadar un posto de traballo o antes posible, ou cando menos, que melloren a súa empregabilidade coa participación nas diferentes actividades.

Que actividades imos desenvolver?

martes, 1 de setembro de 2015

Datos de contacto

Programa Integrado InserAmes Brión VIII
Centro de Formación e Emprego do Concello de Ames
R/ Costaneira, s/n. Urb. Aldea Nova
15220 Ames
Tel.: 663711876 - 608459678
Correo-e: inseramesbrion6@gmail.com

Facebook: Programa Integrado InserAmes Brión
Twitter: @InserAmesBrion