luns, 21 de marzo de 2016

Formación do mes de marzo

Ao longo deste mes de marzo estamos a desenvolver os cursos de "Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería" e de "Operacións básicas de pisos en aloxamentos". 

A formación en "Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería" comezou xa o pasado 22 de febreiro, con 100 horas de formación teórico-práctica e 40 horas de prácticas non laborais.

Neste curso están a participar 13 alumnos e seu obxectivo é que aprendan a executar operacións auxiliares para a implantación e mantemento de xardíns, parques e zonas verdes, así como para a produción e mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinería, seguindo instrucións de superiores ou plan de traballo, cumprindo coas medidas de prevención de riscos laborais, calidade e protección do medio ambiente. 
Para iso combinan a formación teórica en aula e as saídas ao propio medio onde desenvolven de xeito práctico estas actividades. 


 
Ao rematar a formación teórico-práctica, aqueles alumnos que superen este módulo terán a oportunidade de desenvolver os coñecementos adquiridos en empresas de xardinería e viveiros dos concellos participantes no programa ou dos concellos veciños, a través das prácticas profesionais non laborais.  

O curso de "Operacións básicas de pisos en aloxamentos", de 90 horas de formación teórica e 60 horas de prácticas non laborais. Comezou o 3 de marzo. Nel participan 7 alumnas, que están a realizar a formación teórica no Centro de Formación e a formación práctica en hoteis da zona, onde están a desenvolver os coñecementos adquiridos na aula. 
O obxectivo do curso é que as alumnas poidan realizar a limpeza e posta a punto de habitacións, zonas nobres e áreas comúns en distintos tipos de aloxamentos, conseguindo a calidade e aplicando as normas de seguridade e hixiene establecidas no sector profesional correspondente.

Ao remate da parte teórica, comezarán as prácticas profesionais non laborais en establecementos hoteleiros da contorna, onde realizarán 60 horas de prácticas, o que suporá unha oportunidade de inserción laboral de cara a campaña de verán.