venres, 30 de setembro de 2016

Finalización do Programa Inserames-Brión VIII

O pasado 31 de agosto rematou o período de desenvolvemento do Programa Integrado Inserames-Brión VIII, que deu inicio o 1 de setembro de 2015.
 
Ao longo do Programa, como xa fumos contando, desenvolvéronse diferentes accións co obxectivo último da inserción laboral dos participantes, o que se conseguiu por riba do obxectivo fixado inicialmente que era do 40% dos participantes, chegando prácticamente ao 50 %.
 
As accións realizadas foron: titorías individuais, cursos (formación específica, transversal, para o emprego, homologada, de competencias básicas, etc.), prácticas non laborais, intermediación laboral e prospección de empresas, asesoramento para o autoemprego, etc.
A continuación deixamos algunhas cifras relativas ós participantes e a actividade levada a cabo:

 
DATOS INSERAMES-BRIÓN VIII
Nº PARTICIPANTES ATENDIDOS
92
CURSOS REALIZADOS
26
PARTICIPANTES FORMADOS NO TOTAL DE CURSOS
299
TITORÍAS INDIVIDUAIS
342
CURSOS CON PNL
6
PRÁCTICAS NON LABORAIS REALIZADAS
63
CONVENIOS PRÁCTICAS ASINADOS
23
Nº DE CONTRATOS
70
INSERCIÓNS DE 3 MESES OU MAIS
39

 
Como se pode observar a través destes datos, o Programa consolídase unha edición máis como unha valiosa ferramenta para axudar na procura de emprego a algúns dos colectivos máis castigados polo desemprego nos concellos de Ames e Brión, e nesta edición en particular, a menores de 30 anos con cualificación máxima de Bacharelato.
 
A realización de prácticas non laborais volveu a ser nesta edición unha ferramenta moi efectiva para a posterior inserción, ao permitirlle ás empresas avaliar aos candidatos no propio posto de traballo, para contar con persoal formado e xa coñecido no momento que teñan necesidade de cobertura de postos. Realizánse un total de 12 contratos derivados da realización das prácticas.
 
Hai que mencionar tamén a importancia no caso dalgúns participantes, do asesoramento e acompañamento en procesos de homologacións, acreditacións, etc, como por exemplo:
 
- Asesoramento e formación en Competencias Clave e no proceso de inscrición nas probas oficiais.
- Asesoramento, xestión e acompañamento no proceso de Acreditación da Experiencia Profesional convocado pola Xunta.
- Asesoramento e redireccionamento para procesos de formación regrada: ESO, Bacharelato, Ciclos Formativos..., tanto para a inscrición para a súa realización como para as probas correspondentes.
- Preselección de candidatos para a realización de programas de Formación Dual.
 
Co Programa rematado, os Currículums dos participantes debidamente actualizados, permanecen na base de datos, o que permite darlle uha continuidade ao servizo no caso de que xurdan posibilidades de emprego acordes ao seu perfil.
 
E este ano, xa sen pausa, deu comezo o Inserames-Brión IX o día 1 de setembro...Seguimos traballando!!