martes, 20 de xuño de 2017

Resumo de actividade do Programa

O Programa Integrado InserAmes Brión IX, atópase xa na última fase de actividade, na que intensificaremos a prospección de empresas e a intermediación laboral co tecido empresarial da nosa contorna para acadar a maior inserción laboral posible dos participantes, obxectivo principal do Programa. 
A día de hoxe levamos acadada unha inserción de mais do 50% (por encima do obxectivo fixado inicialmente do 40%), é dicir, 31 mozos participantes están a traballar neste momento, ou ben tiveron unha oportunidade laboral desde que se iniciou o programa no pasado mes de setembro.

En canto á actividade formativa, nos últimos meses, desenvolvéronse no Centro de Formación e Emprego do Concello os cursos de "Manexo de Plataforma Elevadora Móbil de Personal-PEMP", cunha duración de 20 horas, o curso de "Monitor de transporte e comedor escolar" (60 horas teóricas e 20 horas prácticas), e o de "Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais" (80 horas de formación e 50 horas prácticas).No próximo mes de xullo terá lugar o curso de "Inglés Medio", orientado á atención ao cliente, cunha duración de 40 horas.  

Este mes, ademais, remataron as prácticas non laborais dos cursos de "Monitor de comedor escolar" e de "Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais". 
No primeiro caso, as sete alumnas fixeron as súas prácticas nos comedores escolares dos colexios e garderías dos centros públicos situados no Concello de Ames. 
No caso do curso de Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais, un total de 9 alumnos/as veñen de facer as súas estancias de prácticas en diferentes empresas da nosa contorna. 
As prácticas non laborais son unha das actividades máis importantes do Programa, xa que supoñen un achegamento á realidade empresarial e laboral para os mozos/as desempregados/as. A través da estadía nas empresas poden poñer en práctica os coñecementos acadados coa formación teórica e achegarse ao entorno de traballo dun xeito real. As prácticas, en moitos casos, supoñen para eles unha oportunidade de inserción laboral que doutro xeito non se acadaría, xa que hai moitas ofertas que xa non chegan a ser publicitadas no mercado de traballo.