luns, 6 de xuño de 2016

Visita didáctica á Plataforma Loxística Sanitaria de Galicia (Servicio Móvil)

Continuamos coa actividade (cursos, prácticas, titorías...) e nesta fase, de cara aos últimos meses, intensificamos o contacto coas empresas ("prospección") para establecer liñas de colaboración que podan facilitar a inserción laboral dos participantes.

En relación coa "Prospección de empresas" e a "Intermediación laboral", asinamos convenios de colaboración entre o Programa e empresas da nosa contorna, para a realización de determinadas actividades conxuntas.

Unha das empresas que ven colaborando co Programa Integrado nesta edición e anteriores é Servicio Móvil, que xestiona a distribución de materiais sanitarios para os hospitais e centros de saúde do Sergas para toda Galicia. Conta cunha plataforma loxística central en Negreira, moi preto de Ames e Brión. No convenio de colaboración asinado inclúense diferentes actividades, como por exemplo:

- Preselección de CV.

- Charlas-presentación.

- Visitas didácticas.

- Realización de Prácticas Non Laborais.

En edicións anteriores do Programa, realizáronse xa estas actividades, e algún dos participantes conseguiu a inserción laboral na empresa.

VISITA DO 27 DE MAIO

Continuando neste marco de colaboración, o pasado venres 27 de maio, realizouse unha visita didáctica ás instalacións de Negreira por parte dun grupo de alumnos e os técnicos do Programa.
A presentación levouse a cabo por parte do Director da plataforma loxística, Eugenio Rossignoli, o Director procesos externos, Gonzalo Folgueira, e o Director de procesos internos, José Ramón Rendo.A visita estruturouse en 3 partes:


o Presentación da Plataforma Loxística Sanitaria de Galicia - Os responsables da planta explicaron o proxecto e actividade da empresa, en particular o proxecto co Sergas.

 
 o Visita ao Almacén Central – Os participantes tiveron ocasión de realizar un percorrido por todas as seccións da Plataforma, asistindo ás explicacións dos responsables e comprobando en primeira persoa a actividade e as distintas tarefas e postos de traballo. Tamén observaron os sistemas robotizados de manexo de materiais, e a maquinaria e vehículos que se utilizan no interior da Plataforma.

 
 
 
o Coloquio: “Perfil adecuado para conseguir un primeiro emprego no sector loxístico” - Por último, estableceuse un coloquio entre os alumnos e os responsables de Servicio Móvil, no que estes explicaron os perfiles que se precisan nunha planta loxística de estas características, cómo se leva a cabo o proceso de selección e tamén respostaron ás cuestións que lles plantexaron os alumnos.