martes, 20 de xuño de 2017

Resumo de actividade do Programa

O Programa Integrado InserAmes Brión IX, atópase xa na última fase de actividade, na que intensificaremos a prospección de empresas e a intermediación laboral co tecido empresarial da nosa contorna para acadar a maior inserción laboral posible dos participantes, obxectivo principal do Programa. 
A día de hoxe levamos acadada unha inserción de mais do 50% (por encima do obxectivo fixado inicialmente do 40%), é dicir, 31 mozos participantes están a traballar neste momento, ou ben tiveron unha oportunidade laboral desde que se iniciou o programa no pasado mes de setembro.

En canto á actividade formativa, nos últimos meses, desenvolvéronse no Centro de Formación e Emprego do Concello os cursos de "Manexo de Plataforma Elevadora Móbil de Personal-PEMP", cunha duración de 20 horas, o curso de "Monitor de transporte e comedor escolar" (60 horas teóricas e 20 horas prácticas), e o de "Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais" (80 horas de formación e 50 horas prácticas).No próximo mes de xullo terá lugar o curso de "Inglés Medio", orientado á atención ao cliente, cunha duración de 40 horas.  

Este mes, ademais, remataron as prácticas non laborais dos cursos de "Monitor de comedor escolar" e de "Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais". 
No primeiro caso, as sete alumnas fixeron as súas prácticas nos comedores escolares dos colexios e garderías dos centros públicos situados no Concello de Ames. 
No caso do curso de Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais, un total de 9 alumnos/as veñen de facer as súas estancias de prácticas en diferentes empresas da nosa contorna. 
As prácticas non laborais son unha das actividades máis importantes do Programa, xa que supoñen un achegamento á realidade empresarial e laboral para os mozos/as desempregados/as. A través da estadía nas empresas poden poñer en práctica os coñecementos acadados coa formación teórica e achegarse ao entorno de traballo dun xeito real. As prácticas, en moitos casos, supoñen para eles unha oportunidade de inserción laboral que doutro xeito non se acadaría, xa que hai moitas ofertas que xa non chegan a ser publicitadas no mercado de traballo. 
luns, 13 de marzo de 2017

Formación 2017


Estamos iniciando o mes de marzo e a partires da segunda quincena daremos comezo a actividade formativa específica para o 2017, ata o remate do Programa no mes de agosto.

Ata o momento, dende xaneiro, impartíronse algúns dos cursos programados a finais do ano pasado, como é o caso de "Inglés básico" e "Habilidades sociais para o emprego. Coaching e motivación para a procura de emprego", os dous con moi boa aceptación e valoración polos participantes que asistiron.

FORMACIÓN PARA A PROCURA DE EMPREGO

Do mesmo xeito, levamos a cabo os tres primeiros obradoiros de este ano orientados á procura activa de emprego: o primeiro foi o de "Entrevistas de traballo e procesos de selección" e os seguintes, dúas edicións de "Elaboración de CV  e procura de emprego por Internet".

A obxectivo destes obradoiros é que os participantes no Programa incorporen no seu "Itinerario Personalizado de Inserción" as ferramentas e recursos necesarios para mellorar a súa busca activa de emprego, de xeito que lles permitan aumentar as posibilidades de atopar un posto de traballo ("empregabilidade").
Seguiremos programando nos vindeiros meses novas edicións dos xa impartidos, para que a maioría de participantes podan asistir, así como algún outro máis, como por exemplo, o de "Marca persoal. Uso das redes sociais para a procura de emprego" e os destinados aos interesados no Autoemprego.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
No que respecta a cursos específicos, orientados a postos de traballo concretos, a programación de 2017 será a seguinte:

"Auxiliar sección produtos frescos - Pescadería" (60 horas + 25 horas prácticas)
"Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais" (80 horas + 50 horas prácticas)
"Monitor de transporte e comedor escolar" (60 horas + 20 horas prácticas), complementado co de "1º auxilios en educación infantil" (20 horas)
"Manexo de plataforma elevadora" (20 horas)

Os 3 primeiros incorporan a realización de prácticas non laborais en empresas da contorna. 

"Manexo de plataforma elevadora" trátase dun curso homologado (Norma UNE 58923) e capacita aos participantes que o superen no manexo das dúas modalidades de plataformas elevadoras: plataforma articulada ou telescópica e plataforma de tixera.

FORMACIÓN TRANSVERSAL
Do mesmo xeito, e como "continuación" ao curso de "Inglés básico" impartido en xaneiro, programaremos un curso de "Inglés medio. Atención ao público" (40 horas).

E a FORMACIÓN ON LINE, a través dos cursos dispoñibles na plataforma de teleformación, onde cada participante pode ir realizando ao seu ritmo os que lle interesen e sirvan como complemento ao seu perfil profesional. 

Ao mesmo tempo, seguimos coas titorías individuais, cos contactos coas empresas (prospección e intermediación), co asesoramento para o autoemprego para os interesados, así como facilitando información e axuda noutros procesos (acreditación de competencias profesionais, competencias clave, etc.)